Statistik

Militärrabatt är länken mellan företag och organisationer som vill nå en viktig och växande målgrupp

Statistik, översikt

statistik antal forsvarsmakten

 

Yrkesofficerare

yrkes off statistik

aldersfordelning yrkesofficerare uppdelat pa kon

 

Reservofficerare

aldersfordelning reservofficerare

aldersfordelning reservofficerare uppdelat pa kon

 

Civilanställda

aldersfordelning civilanstallda uppdelat pa kon

 

Soldater, sjömän

aldersfordelning gssk uppdelat pa kon

aldersfordelning gsst uppdelat pa kon

Visa alla partners
 
© 2018 MILITÄRRABATT. All Rights Reserved.