Om Försvarsmakten

Försvarsmakten på uppgång

Försvarsmakten

Totalt finns drygt 50 000 kvinnor och män i Försvarsmakten. Utöver detta finns det krigsplacerade värnpliktiga vilka kan kallas in med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

 

Försvarsmaktens anställda indelas i kontinuerligt tjänstgörande personal (anställd personal som har Försvarsmakten som huvudarbetsgivare) respektive tidvis tjänstgörande personal (anställd personal som har en annan huvudarbetsgivare eller som studerar men som tjänstgör hos Försvarsmakten periodvis). Förutom anställd personal finns det också kvinnor och män som har tecknat tjänstgöringsavtal med Försvarsmakten. Sådan personal finns främst inom Hemvärnet.

Den kontinuerligt tjänstgörande personalen utgörs av omkring 8 500 yrkesofficerare, och cirka 5 700 heltidsgruppbefäl, heltidssoldater, heltidssjömän, samt cirka 5 000 civila arbetstagare.

Den tidvis tjänstgörande personalen utgörs av cirka 200 reservofficerare i aktiv tjänst, samt cirka 600 deltidsgruppbefäl, deltidssoldater och deltidssjömän i aktiv tjänst vid årsskiftet.

Systemet med tidvis tjänstgörande personal och personal med tjänstgöringsavtal är unikt för Försvarsmakten. Dessa två personaltyper arbetar främst under övningar eller militära operationer, men återgår sedan till sin huvudsakliga civila verksamhet. Den tidvis tjänstgörande personalen utgörs totalt av cirka 6 350 reservofficerare och cirka 3 800 deltidsgruppbefäl, deltidssoldater och deltidssjömän. Hemvärnet bestod vid årsskiftet av cirka 21 500 kvinnor och män.

Vill du läs mer om Försvarsmakten eller se vad det finns för lediga jobb?

Foto: Försvarsmakten

Här finns Försvarsmakten

Foto: Försvarsmakten

Visa alla partners
 
© 2018 MILITÄRRABATT. All Rights Reserved.