Militärrabatt

Förmåner för hjältar

Vi vill hjälpa till att höja statusen för alla människor som  verkar för vårt lands skydd och säkerhet. Alla dem som fått samhällets förtroende att göra de svåraste valen och utföra de tuffaste uppgifterna om och när det krävs. För våra hjältar. Och dem finner man i landets väpnade styrkor, i frivilligorganisationerna och hos dem som tjänstgjort i fredsbevarande uppdrag. Vi kan räkna in inte mindre än ca 300 000 sådana hjältar i Sverige idag. MILITÄRRABATT gör sitt bästa för att bidra med erkänsla för deras insatser.

Image
Image

Historien om MILITÄRRABATT

Från att ha varit ett begränsat initiativ av Jägare på K3 i Karlsborg, är MILITÄRRABATT idag en viktig plattform för privatinköp, där utvalda leverantörer erbjuder medlemmarna extra bra priser och andra förmåner. Verksamheten har vuxit snabbt och i början på 2017 bestämdes att bolagisera för att möjliggöra ytterligare expansion med anställd personal. MILITÄRRABATT är ett slutet medlemsforum och för att bli medlem måste man validera sin tillhörighet i någon av ovan nämnda organisationer.

Vi vill särskilt tacka Svenska Soldathemsförbundet, som driver Soldathem på 17 förbandsorter runt om i Sverige, för deras hjälp och goda samarbete. Utan stödet och hjälpen från förbundet och alla föreståndare hade inte MILITÄRRABATT kunnat bli en sådan framgång.

Samarbete med Veteran- och frivilligorganisationer

Vi stödjer projekt som drivs av veteranorganisationer runt om i landet. Vi uppskattar särskilt samarbetet med Veteranstöd Rapid Reaction (VRR) och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna som gör viktiga insatser. Flera frivilligorganisationer har ett nära samarbete med oss på MILITÄRRABATT, där man erbjuder sina medlemmar medlemskap hos oss.


Image

Detta står vi för!

Som företag och med konceptet MILITÄRRABATT ska vi uppfattas som skickliga, pålitliga och långsiktiga. Detta ska genomsyra alla kontakter som vi har med kunder, medlemmar, organisationer,  myndigheter och anställda.

Skickliga

Vi är duktiga på att förstå och genomföra affärsmöjligheter som är till gagn för våra medlemmar och Partners. Vi är målfokuserade och ser till att genomföra det vi har föresatt oss att uppnå. Nöjda kunder och medlemmar betyder att vi har gjort det lilla eller stora extra med både kvalitet och kvantitet.

Pålitliga

Våra åtaganden ser vi till att leverera på utsatt tid och med överenskomna resurser. Vi och våra medarbetare är uppriktiga och ärliga gentemot varandra och våra kunder och samarbetspartners. Vi gör inga affärsuppgörelser eller samarbeten som inte bygger på ärliga, ömsesidiga föresatser och intentioner från vår sida.

Långsiktiga

Vi strävar efter nära kontakter med kunder, partners, medlemmar och anställda som leder till ömsesidiga och långsiktiga samarbeten. Vi ser hellre ett långsiktigt värde än ett kortsiktigt, även om värdet i det kortsiktiga kan verka mer fördelaktigt för stunden. Vi vill utveckla Militärrabatt att bli en given och uppskattad företeelse i Sverige och i andra länder i vår närhet.

// MILITÄRRABATT // Militum Respons AB

Mats OchnoMats RS Belin

porträtt till MR PetraPetra Broberg

Våra partners

Militärrabatt - förmånliga erbjudanden för Militärer, Hemvärnare, Veteraner & Frivilligorganisationer

MILITÄRRABATT APPEN

militarrabatt vitlogga
MR ikon militarrabattIcon vit
© 2021 MILITÄRRABATT. All Rights Reserved.