Militärrabatt

Militärrabatt erbjuder förmånliga rabatter till Svensk militär personal. Kravet för att ta del av rabatterna är att man är hel-/deltidsanställd, värnpliktig, tillhör hemvärnet eller någon av frivilligorganisationerna knutna till Försvarsmakten.

 

Rabatter för militärer

Idén med Militärrabatt är att premiera människor som hängivet och med stort engagemang är beredda att försvara Sveriges territorium, befolkning och demokrati. Upp emot 50 000 människor jobbar hårt till lands, sjöss och i luften för att vara väl rustade inför uppgiften. Vi tycker att deras insatser och prestationer förtjänar mer uppmärksamhet, inte bara i form av allmänhetens uppskattning, utan också konkret i form av förmåner som sätter lite guldkant på tillvaron.

Foto: Försvarsmakten

Image

Foto: Försvarsmakten

Historien bakom Miltärrabatt

Idén till Militärrabatt tog form under 2016 och bakgrunden var samtal mellan militärer om förmåner och vilka företag som erbjöd detta till just denna personalkategori. Ett par kollegor undersökte saken och fann att flera företag tillhandahöll speciella rabatter till militärer, men att detta inte redovisades officiellt..

Man beslöt sig för att samla kända företag som erbjuder rabatter och förmåner till militärer på ett ställe - för att förenkla för Militärrabatts målgrupper att handla smartare och öka affärspotencialen för seriösa och viktiga leverantörer. Samtidigt är idén att delar av överskottet ska bidra till att ge veteraner ett ökat utbud av hjälpinsatser -  som via veteranorganisationerna alltså skulle kunna tillföras ökade resurser på detta sätt.

SSHF (Svenska Soldahemsförbundet), som driver Soldathem på 17 orter från norr till söder och även driver förmånskonceptet www.veterankort.se, för tidigare aktiva i militärtjänst, är en naturlig samarbetspartner till Militärrabatt.

Stöd till veteranorganisationerna

Militärrabatt stödjer ekonomiskt projekt som drivs av veteranorganisationer runt om i landet. Delar av de intäkter som skapas från medverkande rabatt- och förmånsgivare fördelas till veteranorganisationerna i samråd med Svenska Soldathemsförbundet (SSHF). Våra veteraner vet vad det innebär att arbeta som ett lag under hög press, ibland när mycket står på spel.

Veteranföreningarna finns som ett stöd för Sveriges veteraner och deras anhöriga. De agerar ideellt och deras arbete är en viktig del innan, under och efter en utlandsmission. Vi på Militärrabatt ser det som en självklarhet att stödja och bistå Veteranföreningarna. Det är vårt bidrag till att ge föreningarna mer handlingskraft, upprätta fler lokala aktiviteter, hålla stödjourerna, familjerådgivningen och stödtelefonerna bemannade.


Image

Foto: Försvarsmakten

Visa alla partners