Poseidonkliniken

Hos Poseidonkliniken utförs hårtransplantationer alltsedan starten 2011 enbart av läkare med svensk läkarlegitimation. Poseidonkliniken är registrerad hos IVO och uppfyller samtliga krav som lagen uppställer. Poseidonkliniken har även ansvarsförsäkring.

Våra partners

Militärrabatt - förmånliga erbjudanden för Militärer, Hemvärnare, Veteraner & Frivilligorganisationer

MILITÄRRABATT APPEN

militarrabatt vitlogga
MR ikon militarrabattIcon vit
© 2021 MILITÄRRABATT. All Rights Reserved.