Menskollen - Skjut på mensen när du behöver det. Få hjälp online!

Menskollen - Skjut på mensen när du behöver det. Få hjälp online!

Menskollen är registrerad som vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Menskollen drivs av det svenska bolaget InnovDr AB. Specialistläkare skriver ut recepten. Läs mer på menskollen.se

Gilla erbjudandet

Rabattfakta

  • Som medlem hos Militärrabatt ger menskollen dig svar samma dag.

    Du betalar endast om menskollen kan hjälpa dig med mensförskjutningen. 

Kod är kopierad till klippbordet

Våra partners

Militärrabatt - förmånliga erbjudanden för Militärer, Hemvärnare, Veteraner & Frivilligorganisationer

MILITÄRRABATT APPEN

militarrabatt vitlogga
MR ikon militarrabattIcon vit
© 2020 MILITÄRRABATT. All Rights Reserved.