Karlsborgs Fästningsmuseum - 10 %

Karlsborgs Fästningsmuseum - 10 %

Karlsborgs Fästningmuseum drivs av en ideell förening, Carlsborgs museiförening, och är en del av Sveriges militära arv, SMHA; ett nätverk bestående av 25 statliga och statligt understödda museer. Muséets utställningar berättar om Karlsborgs, Kavalleriets, Västgöta flygflottiljs och Fästningen med dess förbands historia.

Fästningsmuseet öppnades 1962.
Det kom till på initiativ av dåvarande chefen vid Göta signalregemente S2, Överste Ingemar Bratt.
I enlighet med Öv Bratts intentioner kan du ta del av historien om marknadsplatsen som blev Sveriges reservhuvudstad...

🏠 Befälsgatan 18, 546 30 Karlsborg
☎ 0505-45 18 26

Gilla erbjudandet

Rabattfakta

  • Som medlem hos Militärrabatt får du 10% rabatt.


    Visa upp medlemskortet i kassan. 

10 %
Kod är kopierad till klippbordet

Våra partners

Militärrabatt - förmånliga erbjudanden för Militärer, Hemvärnare, Veteraner & Frivilligorganisationer

MILITÄRRABATT APPEN

militarrabatt vitlogga
MR ikon militarrabattIcon vit
© 2021 MILITÄRRABATT. All Rights Reserved.