Inrego AB

Inrego AB är marknadsledande inom återanvändning av IT och hjälper både organisationer och privatpersoner över hela världen att konsumera på ett smartare och mer hållbart sätt. Inrego köper använd IT-utrustning från organisationer, dataraderar hårddiskar, testar och förbättrar produkterna och säljer utrustningen vidare.

Inrego är Sveriges största återförsäljare av återanvända IT-produkter och gör det lika tryggt att handla i andra hand som att köpa nytt med samma prestanda, kvalitet och garanti. Förra året kunde Inrego tillsammans med deras kunder se till att 300 000 IT-produkter gick till återanvändning vilket skapade en koldioxidbesparing på 4 400 ton. Det motsvarar energin för att värma upp 17 600 lägenheter.

Våra partners

Militärrabatt - förmånliga erbjudanden för Militärer, Hemvärnare, Veteraner & Frivilligorganisationer

MILITÄRRABATT APPEN

militarrabatt vitlogga
MR ikon militarrabattIcon vit
© 2021 MILITÄRRABATT. All Rights Reserved.