Borreliakollen - Få snabb diagnos och recept borrelia direkt

Borreliakollen - Få snabb diagnos och recept borrelia direkt

Borreliakollen är registrerad som vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Tjänsten har tagits fram av specialistläkare. Borreliakollen drivs av det svenska bolaget InnovDr AB. Läs mer på borreliakollen.se

Gilla erbjudandet

Rabattfakta

  • Som medlem hos Militärrabatt ger borreliakollen dig svar samma dag.

    Du betalar endast om borreliakollen kan hjälpa dig med dina besvär. 

Kod är kopierad till klippbordet

Våra partners

Militärrabatt - förmånliga erbjudanden för Militärer, Hemvärnare, Veteraner & Frivilligorganisationer

MILITÄRRABATT APPEN

militarrabatt vitlogga
MR ikon militarrabattIcon vit
© 2020 MILITÄRRABATT. All Rights Reserved.