medlemsvillkor

Medlemsvillkor

Bakom förmånskonceptet ”Militärrabatt” står företaget Compendium AB (i fortsättningen benämnt ”Militärrabatt”) med organisationsnummer 556859-2595. Med ”Militärrabatt” avses även förmånskoncept för militär personal och individer kopplade till frivilliga försvarsorganisationer, i första hand webbplatsen www.militarrabatt.se men även andra aktiviteter som syftar till att förmedla rabatter och erbjudanden till ovan nämnda målgrupper.

Dina personuppgifter

Militärrabatt lagrar dina personuppgifter enligt PUL (Person Uppgifts Lagen).När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Militärrabatt äger ett register över sina medlemmar. För att säkerställa att uppgifterna, om de till följd av olovligt intrång hamnar i orätta händer, inte skadar din eller rikets säkerhet, efterfrågar vi endast begränsade uppgifter om dig som medlem. Registret innehåller därför endast namn, e-postadress, vapenslag och i förekommande fall leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter om dina produkter. Uppgifterna insamlas genom dina eventuella inköp från Militärrabatt. Vi använder uppgifterna för fakturering, leverans av produkter m.m. och som underlag för statistik och marknadsföring. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med dig. Marknadsföring kan ske via i första hand e-post. Som medlem kan du få ta emot erbjudanden som för vissa personer kan vara skadliga, t.ex. avseende alkohol. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrev genom att klicka på länken som finns längst ner i mailet. Vi lämnar inte ut dina begränsade personuppgifter till samarbetspartners.


Personuppgifter sparas under den tid du har ett pågående medlemskap.

Om du vill avsluta medlemsrelationen är vi tacksamma om du meddelar detta så att vi kan radera dina uppgifter. Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring. För att bli medlem hos Militärrabatt ska du vara anställd i Försvarsmakten eller på annat sätt vara knuten till vårt försvar.

Villkor vid betalning med faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Militärrabatt överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta med 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Hantering av personuppgifter (PuL)

1. Genom att registrera dig som medlem godkänner du att Militärrabatt lagrar dina personuppgifter enligt Person Uppgifts Lagen (PuL).

2. Om du inte längre vill vara kvar som medlem i Militärrabatt kan du när som helst höra av dig till oss och beordra oss att ta bort dig som medlem. I sådan händelse kommer vi omgående (dock senast inom 72 timmar) att radera samtliga dina sparade uppgifter.

saknar du en aktiveringskod? Ansök om en här.

Foto: Försvarsmakten

Visa alla partners
 
© 2018 MILITÄRRABATT. All Rights Reserved.